beschikbare digiboeken

boek na boek ontsluiten wij hier ons fonds: De Achtste Dag van Pete Pronk met teksten bij de Veertigdagentijd, omvang 80 pag met tekeningen van A prijs €5,00 Digiboeken, uitsluitend voor persoonlijk gebruik, zijn te bestellen via voorheenNarratio@lvdherik.nl en worden...

inspiratie gaat verder

Naast een ruim aanbod van inspirerende auteurs met hartochtelijke en vernieuwende theologie tegen de achtergrond van een maatschappelijk kritische kijk, was de voormalige uitgeverij Narratio ook nauw betrokken bij tijdschriften -vaak van dito organisaties en...

Stormgedicht

Ik wil een storm met jouw naam. Zodat de bomen dansen als je langs waait. En iedereen je naam hoort in het weerbericht. Dan ga ik naar buiten en leun tegen je in. We razen samen, nog lang nadat je bent gaan liggen. Windstil zal het nooit meer worden. Dit Six Sentence...

Gedachtewisseling met Mier *5

Dit is het vijfde blok met 4 verslagen, en wel: boeken, krant, internet en vakantie-uitleg boeken Nee mier, ik ben eigenlijk te druk met van alles om tijd voor je te maken! Door mijn tekstverslag van onze gesprekken waarmee ik vrienden en zielsverwanten op de hoogte...

Gedachtewisseling met Mier *3

Dit is het derde blok met 3 verslagen, en wel: vreemde woorden, hoeveel mieren? en ethiek? Vreemde woorden ‘Leen, in je gedachte ging het over selectieve perceptie, wat is dat nou weer?’ Ja mier, dat komt uit één van mijn kennisbronnen. Ik zat pas even op...

roos en zwaan in Gorcumse ELSchuilkerk

De lutherse symbolen zijn natuurlijk ook zichtbaar in ‘onze’ Gorcumse kerk! Robert Stasse web-master van deze kerk maakte deze foto’s van: de zwaan op het dak van de kerk, het uiterlijke kenmerk van een Lutherse kerk.   Ook twee foto’s van...