de Lutherroos volgens Luther zelf…

de Lutherroos volgens Luther zelf…

Wonend en kerkend in een PKN waar ook een EvangelischLutherse Gemeente (ELG) deel van uitmaakt, ontdekte ik daarvan zo weinig te weten dat ik op zoek ben gegaan naar informatie, die ik ook u/jou niet wil onthouden… te beginnen met één van hun symbolen, de roos:...