Bij het samengaan van de Samen-op-Weg-kerk en de Ev.Lutherse Kerk in Nederland in de PKN is nadrukkelijk vastgelegd in het eerste artikel dat de Gereformeerde en de Lutherse leer en traditie gelijkwaardig zijn binnen de Protestantse Kerken in Nederland(PKN), zoals beschreven in:
Art I. 4-5
4. Het belijden van de kerk geschiedt in gemeenschap met de belijdenis van het voorgeslacht, zoals die is verwoord in de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius -waardoor de kerk zich verbonden weet met de algemene christelijke Kerk-,
in de Onveranderde Augsburgse confessie en de catechismus van Luther – waardoor de kerk zich verbonden weet met de lutherse traditie -,
in de catechismus van Heidelberg, de catechismus van Genève en de Nederlandse geloofsbelijdenis met de Dordtse leerregels – waardoor de kerk zich verbonden weet met de gereformeerde traditie.
5. De kerk erkent de betekenis van de theologische verklaring van Barmen voor het belijden in het heden.
De kerk erkent met de Konkordie van Leuenberg dat de lutherse en gereformeerde tradities door een gemeenschappelijk verstaan van het Evangelie bijeenkomen.

Hiermee is de PKN dus een kerk die staat op twee gelijke benen, vandaar het beeld van gelijke grootte van genoemde kerken
Leen van den Herik, met dank aan:
dr. Andreas H. Wöhle, synode-voorzitter ELKNL