Bij het nieuwe boek Het visioen van Mattheüs van Bas van den Berg werkten maar liefst 18 makers mee, waaronder ook Kees van der Zwaard!

Centraal staan vier bronverhalen over het begin van het evangelie naar Mattheüs. Deze verhalen gaan over de wording van een nieuwe gemeenschap en starten met de geboortegeschiedenis van Jezus van Nazareth. Ze worden gelezen als inspiratieverhalen voor zinzoekers in onderwijs, zorg en geestelijke begeleiding en binnen religieuze gemeenschappen.De inhoud van het boek is gevarieerd van aanpak en kan een ieder inspireren bij het verkennen van dilemma’s en levensthema’s in de context van werk of het gewone leven. Een viertal essays over dromen, nataliteit, geboorteverhalen in de Joodse traditie en over de relatie tussen God, mens en wereld zorgt voor verdere verdieping.Uniek aan dit boek is dat achttien kunstenaars, denkers en schrijvers, allemaal liefhebbers van bronverhalen, hun eigen creatieve reactie geven op deze verhalen. Ze doen dat vanuit hun eigen expertise in beeldende kunst, poëzie, dans, film, drama, muziek of verhalen vertellen. De benadering van bijbelse bronteksten in het boek is over de gehele linie muzisch, dat wil zeggen kunstzinnig. Een diversiteit aan tekstvormen daagt lezers uit tot ontmoeting, gesprek en bezinning en maakt het geschrift tot een praktijkboek voor alle beoogde doelgroepen. Daarnaast nodigt het boek ook uit tot zelfstudie en tot het samen leren in groepen.

Zielverwant Gottfrid van Eck publiceerde tussen de aangrijpende voorstellingen van de Poppenspeler van Warschau door de bundel De koe die naar de hemelvloog!

Koeien die naar de hemel varen, dansende rabbi’s, hoopvolle dieven. In deze bundel staan klassieke vertellingen vol joodse wijsheid, hoe dwaas soms ook. De verhalen gaan over verheven en alledaagse kwesties, over thema’s die ons allemaal bezighouden: rijkdom en armoede, barmhartigheid en onrecht, vreugde en verdriet. Serieus en tegelijkertijd met joodse gein stemmen de vertellingen tot nadenken, geven ze een kijkje in de mens die bol staat van tegenstrijdigheden.

De verhalen in deze bundel zijn niet eerder in het Nederlands verschenen. De meeste wortelen in de Oost- Europese ofwel jiddisje traditie. Gottfrid van Eck heeft deze staaltjes joodse wijsheid liefdevol vertaald en van een fijnzinnige toelichting voorzien.

GOTTFRID VAN ECK is verhalenverteller, schrijver en muzikant. Al zo’n dertig jaar is hij een deskundig performer van joodse verhalen en muziek. Dit is zijn vierde verzamelbundel. Met zijn trio Wilde Eend (wilde-eendproducties.nl) vertelt hij deze verhalen in een speelse combinatie met jiddisje muziek.

Op vleugels van verwondering van Janneke Nijboer bevat 200 gebeden en gedichten die gelezen kunnen worden in een kerkelijke context, zoals bij vergaderopeningen, vieringen en pastorale bezoeken of in preken en meditaties. De teksten sluiten vaak aan bij een bijbelgedeelte en zijn gericht op situaties in het leven van mensen en daarom ook bruikbaar voor persoonlijke bezinning. Dankzij diverse registers kan de lezer snel een tekst vinden die past bij de gelegenheid die hij of zij voor ogen heeft. De teksten bieden verrassende beelden en bedienen zich van heldere en inclusieve taal.

 

Een praktische handreiking over de manier waarop de kerk invulling kan geven aan de pastorale zorg aan mensen met dementie.
In ‘Pastoraat en dementie’ geeft Annemarie Roding-Schilt handvatten aan vrijwilligers en professionals in de kerk. Wat moet je doen als leden van je geloofsgemeenschap dement worden? Kunnen ze naar kerkdiensten blijven komen? En hoe geef je het pastorale bezoek het beste vorm en inhoud? Dit boek helpt met praktische tips en voorbeelden bij de zoektocht naar antwoorden. Annemarie Roding-Schilt laat zien dat dementerende gemeenteleden van grote betekenis kunnen zijn voor de kerk. Het boek is bestemd voor iedereen die zich bezighoudt met pastorale zorg en voor mantelzorgers. Het is ook geschikt als ondersteuning bij een training of workshop.

Riet Bons-Storm vertaalde het boek van Munther Isaac:

Wat is is jouw antwoord op geweld en onderdrukking als jij daarvan het slachtoffer bent? Die vraag kan alleen in de praktijk worden beantwoord. Munther Isaac, Luthers predikant in de Geboortekerk in Bethlehem en decaan van het Bible College in dezelfde stad, is daar helder over: geweldloosheid, gebaseerd op het liefdesgebod van Jezus van Nazareth zoals dat tot ons komt in de zogenaamde Bergrede.
Hij schrijft dit boek vanachter een scheidingsmuur, in solidariteit met het Palestijnse volk, niet gezien en gehoord. Maar hij is niet alleen solidair met hen. Ook Israëlische militairen ziet hij als zijn naasten. ‘De bezetting raakt de ziel van Palestijnen, maar ook van veel Israëli’s. In die zin zijn de laatsten slachtoffers van hun eigen daden van onderdrukking. Op een vreemde manier begon ik in te zien dat ook zij bevrijding nodig hebben, maar niet op dezelfde wijze als de Palestijnen. Voor bezetter en bezette geldt hetzelfde: wij missen ons doel, beeld van God te zijn.’
De boodschap van het boek De andere kant van de muur is luid en duidelijk. Aan de mensen in het Westen – humanist, atheïst, moslim of christen – vraagt hij positie in te nemen. Tenslotte gaat het om de waardigheid van elk mens. ‘Hoor je mij, zie je mij? Ik ben jouw spiegel. Als jij voor mij opkomt, red jij niet alleen jezelf, maar de hele wereld.’

Alfred C. Bronswijk kon na zij  proefschrift zijn kennis en gedachten niet langer beteugelen en schreef Het Kruis

In Het kruis neemt theoloog en publicist Alfred C. Bronswijk lezers mee op reis naar de oorsprong van het symbool van het kruis. Het kruis staat nu bekend als het centrale symbool in het christendom, maar dat is niet altijd zo geweest. Dit boek vertelt over de bewogen geschiedenis van het kruis op een ontdekkende manier. Niet alleen over de vele verschijningen in de kunst en de samenleving, maar ook over de theologische gedachten achter al die verschillende uitingen.

Het kruis dook echter niet alleen op in een religieuze context, er waren ook politieke bedoelingen. Vaak werd het kruis als symbool misbruikt. Daarom gaat dit boek ook over godsdienstoorlogen en kolonisatie.

Alle genoemde boeken zijn natuurlijk ook verkrijgbaar bij www.kerkboek.nl