typisch Luthers

Meer weten van onze Lutherse zusters en broeders? Dan kan dit boekje van de Lutherse Zendingsraad daarbij helpen. Het is voor € 4,50 bestelbaar bij www.slub.nl De inhoud bespreekt:

wat is nu eigenlijk die Lutherse traditie?

Ter gelegenheid van de deelname van de Evang. Lutherse Kerk in Nederland bij de Protestantse Kerk in Nederland heeft deze ;laatste een informatiebrochure met bovenstaande titel uitgebracht ter informatie! Met als inhoud: de drie Sola’s, sola gratia, sola fide en...

Luther en de zwaan

De zwaan werd al snel het symbool van de lutherse kerk, met name in Nederland. Er hoort deze uitleg bij: Johannes Hus (1415) was een hervormingsgezinde priester in Tsjechië. Hij werd om zijn ideeën veroordeeld tot de brandstapel. Zijn naam betekent ‘gans’. Hij schreef...

16 april: 5 eeuwen Wormsgedenken

Op 16 april zullen de lutheranen over de hele wereld stilstaan bij het proces in Worms waar Maarten Luther wordt aangespoord om zijn kerk-kritiek te herroepen, wat hij uiteindelijk niet zal doen. Een summiere beschrijving van dit kerkhistorisch belangwekkende proces...