Luther en de zwaan

De zwaan werd al snel het symbool van de lutherse kerk, met name in Nederland. Er hoort deze uitleg bij: Johannes Hus (1415) was een hervormingsgezinde priester in Tsjechië. Hij werd om zijn ideeën veroordeeld tot de brandstapel. Zijn naam betekent ‘gans’. Hij schreef...

16 april: 5 eeuwen Wormsgedenken

Op 16 april zullen de lutheranen over de hele wereld stilstaan bij het proces in Worms waar Maarten Luther wordt aangespoord om zijn kerk-kritiek te herroepen, wat hij uiteindelijk niet zal doen. Een summiere beschrijving van dit kerkhistorisch belangwekkende proces...