Ter gelegenheid van de deelname van de Evang. Lutherse Kerk in Nederland bij de Protestantse Kerk in Nederland heeft deze ;laatste een informatiebrochure met bovenstaande titel uitgebracht ter informatie! Met als inhoud:

  • de drie Sola’s, sola gratia, sola fide en sola scriptura;
  • de lutherse eredienst en sacramenten;

De brochure is gratis verkrijgbaar op www.pkn.nl in de winkel! Of bij een plaatselijke Lutherse kerk!