Op 16 april zullen de lutheranen over de hele wereld stilstaan bij het proces in Worms waar Maarten Luther wordt aangespoord om zijn kerk-kritiek te herroepen, wat hij uiteindelijk niet zal doen. Een summiere beschrijving van dit kerkhistorisch belangwekkende proces is te vinden in het Duitse beeldverslag Ich bin hindurch dat voor slechts €1,00 verkrijgbaar is… met als inhoud: https://www.neuesbuch.de/de/ich-hindurch.html#lg=1&slide=0; maar een originele drukversie is natuurlijk veel aansprekender!