Ik wil een storm met jouw naam.
Zodat de bomen dansen als je langs waait.
En iedereen je naam hoort in het weerbericht.
Dan ga ik naar buiten en leun tegen je in.
We razen samen, nog lang nadat je bent gaan liggen.
Windstil zal het nooit meer worden.

Dit Six Sentence Story is geschreven door de leden van de Amsterdamse schrijfgroep SchrijversInc, een initiatief van onze creatieve dochter Hiekelien Tess, die van bovenstaand verhaal de eerste zin opschreef en doorgaf. De hele schrijfgroep bestond uit: Christine, Lena, Leonieke, Liedewij, Mark, Roderick, Sarah en Yvette.