Vanaf 2023 week 9, zal de sportinformatie in de De Stad Gorinchem en Kompas H’veld-G’dam en op de bijbehorende websites worden verrijkt met de categorie denksporten. Initiatiefnemer en eerste redacteur is Leen van den Herik

Wie dat is en wat hij ervan weet beschrijft hij als volgt:

Ik ben Leen(dert) van den Herik; in 1952 geboren te Dordrecht en opgegroeid in Hardinxveld-Giessendam/Sliedrecht; mijn tengere gestalte gecombineerd met een forse dosis trainingsluiheid, maakte mij al snel minder geschikt voor één van de vele veld- en watersporten <behalve vissen> in de omgeving, alhoewel ik nog wel een kleine 6 jaar bij de Hardinxveldse pupillen heb meegevoetbald…

Daar stond tegenover dat ik een forse nieuwsgierigheid wist te koppelen aan een flinke leergretigheid, die mij al snel  heel veel boeken deed verslinden. Naast een eigen lievelings-serie werd ook  de forse boekenkast van onze overbuurvrouw zo titel na titel verorberd. Daar maakte ik als aankomende tiener ook kennis met het schaakbord en de stukken. Bij de ouders van mijn  beste lagere school-vriend kreeg ik vervolgens ook nog nadere uitleg, waardoor ik de spelregels ging begrijpen en toepassen. De volgende stap was het lidmaatschap van de Hardinxveldse Schaakclub in een voorlokaal van café De Drie Snoeken, waar ik vooral een vriendelijk jong slachtoffer werd van de veelal oudere heren! Maar wel heel leerzaam.

Daarna werd mijn denksportarsenaal op de Mavo uitgebreid met nieuwe uitdagingen: bij een klasgenoot/schoolvriend werd thuis ieder weekend zeer fanatiek meegedaan aan alle mogelijke puzzels voor het behalen  van prijzen; en met deze en andere klasgenoten werd veelvuldig het kaartspel klaverjassen gespeeld <ja ook daar moet je je koppie bij gebruiken> en gingen we regelmatig in hotel De Zwaan biljarten<onze speelsoort driebanden vergde veel aandacht en berekening!!> Opvallend is, met de kennis van nu dat ik in dit dam-dorp bij uitstek nooit met deze sport aan de slag ben gegaan…

Na mijn studie in Enschede en het daarop volgende huwelijk met een geliefde klasgenote, werd onze woonplaats Dordrecht, waar wij na vruchtbaar overleg besloten samen een nog niet bekende sport te gaan beoefenen. Zo startten wij in 1978 met een cursus bridgen en hebben dit tot heden in competitieverband beoefend. Komend naar Gorinchem vonden wij hiervoor een sportieve uitdaging bij BC De Vesting, waar wij nog wekelijks de kaarten leggen en zelfs na mijn herstel van een herseninfarct <2007> nog meedraaien op het hoogste clubniveau.

Onze jongste zoon liet mij door een verjaarskado kennismaken met de denksport GO, terwijl ik voor de 5-jarige kleinzoon mij recent verdiepte in de damsport

Behalve zelf spelen is mijn grootste passie om les te geven: van 1992-2002 samen met mede-vader Bert Bakker schaaklessen op cbs Samen Onderweg; bij de bridgeclub beginnerslessen in Gorinchem en de Hardinxveldse Peulenhof en zelfs een voorzichtige poging op bs De Poorter en natuurlijk schaakles aan de stoere kleinzoon… Dus mogelijk dat Premium-lezers verderop dit en komend jaar ook lessen worden aangeboden!

Naast de officiele sporten reken ik ook zeker Sudoku en muziekspelen tot de denksporten, maar dat is dan vooral in persoonlijke oefening van toepassing!

Naast de officiele clubs zijn er natuurlijk ook veel zg. grijze clubs, waar wel wordt gespeeld volgens de officiele regels, maar geen landelijke bondsaansluiting geldt. Ook daaraan wil en zal ik aandacht geven, dus zijn tips hierover zeer welkom op denksporten@lvdherik.nl