Na afronding van de opheffing van theologische uitgeverij Narratio te Gorinchem bleken er nog bijna 50 CDs te zijn met illustraties voor kerkbladen, nieuwsbrieven e/o websites, wekelijkse liturgie of meditatieve teksten

Naast een PDF als zoekgids met de opgenomen afbeeldingen staan op de CD 174 etsen bij bijbelse verhalen van Rembrandt; 101 christelijke symbolen van Coby Bronswijk-van den Berg en 64 st. 17e/18e eeuwse afbeeldingen van heiligen.

Deze resterende CD kunnen door belangstellende redacties worden aangevraagd via KerkbladRedactieService@lvdherik.nl om toegezonden te worden. Na voldoen aan een betalingsverzoek voor €10,00 wordt de CD per post toegezonden.