Rita Schilling beschrijft in haar boek ‘Verloren jaren’ aan de hand van haar oorlogsdagboeken haar ‘Indische’ verleden en geeft daarmee ons hier in het verre Nederland een inkijkje in wat er werkelijk gebeurde in die oorlogstijd en vlak daarna!
Alhoewel het boek bijna is uitverkocht, kan het uit het archief van Narratio worden gekocht door dit boek als digitale PDF worden aan te vragen bij uitgeverLeen@lvdherik.nl met gelijktijdige betaling van €5,00 op NL64INGB0001421858!