Op 14 augustus j.l. overleed mijn kerkelijke vriend Paul, zo las ik in een advertentie in Trouw.
Hij was niet degene die mij de kerkelijke opleiding gaf om predikant te worden, maar als in 1982 net begonnen uitgever bij Boekencentrum was hij als rector van Hydepark mijn gids in kerkelijk Nederland wat voor mij nieuw en onbekend terrein was, maar wel wezenlijk voor mijn functioneren! In alle rust en met voor mij herkenbare scepsis legde hij uit hoe de Haagse en Driebergse burelen samenhingen en elkaar bevochten, wijze lessen die mij voor veel struikelen en vallen hebben behoed. Daarnaast hielp hij mij als auteur aan een zeer ruime hoeveelheid kopij voor mijn projecten en ik mocht hem helpen met het gedigitaliseerd verwerken van zijn dissertatie-teksten. Na de start van Narratio verwaterde het kontakt, al kon ik bij hem altijd terecht bv voor een serie preekflarden voor kerk- en parochiebladen, wat hij als privé-dokument in zijn computer had staan; In de spaarzame kontakten deze eeuw ontstond er telkens weer als bij toverslag de vertrouwde zielsverwante sfeer van de beginjaren, zoals ook nu als ik zijn mooie foto bekijk die hij mij bij de kopij schonk.
Met het meeluisteren van zijn uitvaardienst heb ik afscheid genomen van deze vriend! Weer één…