Een derde leenbron waren de opvallende citaten en gezegden die uit verschillende bronnen bij mij insloegen, zoals na mijn hersen- infarct de uitspraak van Blaise Pascal ‘cogito ergo sum’ Ik denk dus ik besta, welke ik natuurlijk personaliseerde naar ‘sum ergo cogito’ Ik besta dus ik denk, want die eer gaf ik mijn neuroon-overlevers natuurlijk wel!

Vorige week kreeg ik de regelmatige blog van A.L.Snijders met de tekst van Cicero, die mij sinds mijn emeritaat zo duidelijk typeert:
‘Animus hominis semper appetit agere aliquid’. De geest van de mens wil altijd iets te doen hebben.
En wat er zoal nog binnenkomt laat ik hier zeker weten!!