betrokken bij de hartstochtelijke theologie van de Ver.v.Theologie en Maatschappij, was ik aanhoorder van het afscheidscollege van RRB, zie: https://www.rinsereelingbrouwer.nl/wp-content/uploads/2019/08/oratie-tekst-rinse-reeling-brouwer.pdf
, hetgeen tevens het begin was van zijn emeritaatsproject;
hoe dit soms via een andere weg en heel bewogen weer tot je komt ervoer ik in de (Jans)kerkdienst van 21 maart j.l. terug te zien op: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1471/events/recording/161632080001471
Zo werd ik weer even bij de les geroepen…