De ontmanteling van uitgeverij NARRATIO ging gepaard met de massale verkoop/opruiming van alle verschenen boeken. Echter als een zorgzame archivaris heb ik de zorg op mij genomen van digitale bestanden van vele boeken sinds de eeuwwisseling, die als digitaal PDF-boek kunnen worden aangeboden aan (nog) belangstellenden voor een kleine vergoeding. Maandelijks kies ik bij de actualiteit in verschillende perspectieven één boek dat centraal komt te staan. Zolang er nog gedrukte exemplaren zijn, worden die als eerste verkocht en daarna komen de digi-boeken. De lijst tot nu toe laat zien:

jan-2021: Kijken met je ziel, Hans Tissink
feb-2021: Erfurter dagboek, Jan de Jongh
maart-2021:de ziel ontdekken, Elske Cazemier
april-2021: Schrijven is goud, Bert de Wit
mei-2021: Dichter bij eenzaamheid, Annemarie Roding-Schilt
juni-2021: Soemoed, Toine van Teeffelen/Huis van verhalen,Bethlehem
juli-2021: bijbelse illustraties voor liturgie/kerkblad, G. Albers
aug-2021: Preekflarden, Paul Oskamp
+Verloren jeugdjaren, Rita Schilling
sept-2021: Hildegard von Bingen, Rita Schilling

Alle boeken zijn te vinden op www.narratio.nl voor een omschrijving e/o samenvatting! en digi-boeken uitsluitend te bestellen via mail aan: uitgeverLeen@lvdherik.nl, waarbij eerst ter betaling een faktuur zal worden gemaild….