Theoloog

Mijn geboortegrond bracht mij geen trauma en ook weinig kerkelijke verplichtingen mee, dus verliet ik al jong het kerkelijke pad, totdat de Friese gereformeerde opvoeding van mijn eega ons weer op het kerkenpad zette, met het hele proces van belijdenis/gespreksgroepen tot aan de studie aan de Catechetenopleiding, wat ons ‘theoloog’ maakte.

Alhoewel ik met leeftijdsreces ben, blijft het theologisch denkveld een duidelijke passie, met als persoonlijke speerpunten mijn lidmaatschap van de Vereniging voor Theologie en Maatschappij en redactielid van het blad van Kerk & Vrede, daarnaast is mijn vroegere werknetwerk met collega’s in Europa en daarbuiten ook nog redelijk in stand en kan ik het echt niet nalaten om de laatste catalogi van nieuw te verschijnen boeken door te kijken en soms zelfs een leesexemplaar aan te vragen, alleen voor mijn eigen groei en medeleven!

Dus wees gewaarschuwd voor wat er hier gaat komen.

Theologie

Theologie

"Mijn geboortegrond bracht mij geen trauma en ook weinig kerkelijke verplichtingen mee, dus verliet ik al jong het kerkelijke pad, totdat de Friese gereformeerde opvoeding van mijn eega ons weer op het kerkenpad zette, met het hele proces van...

Lees meer

Meer weten? Neem contact op

2 + 9 =